Micro

POLYMORE micro är framtagen för att erbjuda en lite enklare maskin med samma högpresterande multi-zon mixer som vi har i våra större maskiner. Maskinen använder vår beprövade in-lineberedningsteknik. Den koncentrerade polymeren doseras in i blandningskammaren med hjälp av den integrerade slangpumpen.

Lösningsvattenmängden regleras av en konstantflödesventil. Denna ventil finns i olika storlekar från 0,4 liter/minut och uppåt. Maskinen används vanligtvis i små vattenbehandlingsanläggningar och för att göra satsvisa beredningar mot doseringstank eller för tidsstyrd dosering till processer.

Polymore