Produkter

Polymerberedare

Vi tillverkar beredare för upplösning och dosering av flytande polymerer. Kännetecknande för våra utrustningar är yteffektivt utförande, hög kvalitet och enkelt handhavande. Utrustningarna klarar att bereda från mycket små polymerkoncentratflöden till mycket stora.

Gemensamt för alla standardmaskiner är:

  • In-line beredning vilket innebär att maskinen löser upp och doserar kontinuerligt utifrån aktuellt behov.
  • En tryckregulator utjämnar tryckvariationer på inkommande vatten.
  • Ett komplett vattensystem för lösnings- och spädvatten.
  • Polymerdosering sker med hjälp av en integrerad slangpump som kan fjärrstyras för att dosera mot aktuellt behov.
  • Nippeln för injektering av polymerkoncentrat fungerar även som backventil och är lätt att nå från maskinens ovansida. Lossa bara två skruvar och nippeln är tillgänglig för inspektion eller rengöring.
  • En unik multi-zon mixer används för att effektivt aktivera och blanda polymerkoncentratet med lösningsvattnet. Denna garanterar att du får ut mesta möjliga effekt av din polymer.
  • En stor blandningskammare ger polymerlösningen tillräckligt med tid för att aktiveras. Blandningskammaren är tillverkad av ett icketransparent material för att garantera att lösningen inte förstörs av UV-ljus.

Klicka på respektive produktfamilj för att få specifik information om produkterna.

 

Produktfamiljer

Polymore