Midi

POLYMORE midi är den största modellen i vårt standardsortiment av beredare för kontinuerlig upplösning av polymer. Den har vår högpresterande multi-zon mixer där den koncentrerade polymeren doseras in i blandningskammaren med hjälp av den integrerade slangpumpen.

Lösningsvattenmängden regleras med hjälp av flödesmätare. Maskinerna har ett spädvattensystem för att få rätt koncentration även vid större flöden. Blandningskammrarna finns i två olika storlekar för att ge tillräcklig mognadstid till polymerlösningen.

  Måttritning Polymore Midi

Kontakta oss för mer information.

Polymore