Mini

POLYMORE mini är den mindre modellen i vårt standardsortiment av beredare för kontinuerlig upplösning av polymer. Den har vår högpresterande multi-zon mixer där den koncentrerade polymeren doseras in i blandningskammaren med hjälp av den integrerade slangpumpen.

Lösningsvattenmängden regleras med hjälp av flödesmätare. På den största maskinen i denna serie, POLYMORE mini 30-3,0, har vi monterat ett spädvattensystem för att få rätt koncentration även vid större flöden.

  Måttritning Polymore Mini

Polymore