Vatten2023 – Göteborg

Polymore kommer att delta på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg 24-26 oktober 2023.

Ni hittar oss i monter A04:40. Varmt välkomna!

Polymore