Polymore medlem i Varim

Polymore har gått med i Varim. Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation tydliggör Varim medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

 

Varim verkar för att vara en kunnig företrädare för medlemmarnas intressen.
Varims medlemsföretag står för mångårig erfarenhet, stor expertis och teknik i framkant. För att våra kunder ska få bästa möjliga lösning, agerar Varim för branschens gemensamma intressen gentemot lagstiftare, myndigheter, VA-huvudmännen samt andra aktörer och organisationer – med stärkt konkurrenskraft för våra medlemmar och för branschen som helhet som det övergripande målet.

 

Polymore ser att medlemskapet i Varim är en plattform som kommer att skapa mervärde för er som kunder.

Polymore